Semalt Expert: Pravidelné analýzy Vs. Scraping webových dát

Šrotovanie dát (alebo extrakcia dát) je technika, ktorú používajú obchodníci na vytiahnutie údajov z webových stránok elektronického obchodu. Dáta sa neskôr uložia do databázy alebo do súborov miestneho registra. Prenos údajov zahŕňa použitie protokolov a dátových štruktúr. V modernom marketingovom svete používajú digitálni marketingoví pracovníci nástroj na získavanie údajov a obsah z webových stránok.

Šrotovanie dát používajú marketingoví pracovníci bežne na nakupovanie, porovnávanie cien a vykonávanie podnikového prieskumu. Vo väčšine prípadov zahŕňa zoškrabovanie údajov automatizované skripty a formáty, čo človeku sťažuje čítanie súborov. Nástroj na odstraňovanie údajov ignoruje multimediálne informácie, obrázky a komentáre, ktoré môžu brániť automatizovanému spracovaniu údajov.

Ako funguje zoškrabovanie údajov

Šrotovanie dát dáva obchodníkom príležitosť na urýchlenie ich výskumu. Získavanie údajov z jednej webovej stránky je úloha, ktorú si sami urobíte, a nevyžaduje si žiadne školenie. Ak pracujete na vyťahovaní veľkého množstva dát pomocou protokolov a formátov, zvážte možnosť zastreliť škrabku s údajmi. Zhromažďovanie rôznych verzií údajov z jedného zdroja je jednoducho úžasné.

Šrotovanie dát umožňuje obchodníkom vytiahnuť neštruktúrované údaje z viac ako jedného zdroja a usporiadať súbory do jednej databázy. Obchodníci bežne používajú nástroj na odstraňovanie údajov na zhromažďovanie údajov zo systému, ktorý nemá kompatibilné a prístupné funkcie. Toto zariadenie sa tiež široko používa na webových stránkach elektronického obchodu, ktoré neposkytujú prístupné aplikačné programovacie rozhranie (API). Niektoré weby však považujú zoškrabovanie obrazovky za nezákonné z dôvodu zvýšenej straty príjmov z reklamy.

Niektoré otázky vzniesli začiatočníci, ktorí sa snažili rozlišovať medzi správnym analyzovaním a zoškrabovaním údajov. Zoškrabanie údajov zahŕňa ignorovanie komentárov. Výstupné údaje vyplývajúce zo zoškrabovania sú vždy určené potenciálnym koncovým používateľom. Pri pravidelnom analyzovaní nie sú údaje dobre zdokumentované ani štruktúrované.

Čo je to zoškrabovanie obrazovky?

Scraping obrazovky zahŕňa extrakciu vizuálnych údajov zamračených z webovej stránky. Zoškrabovanie obrazovky zahŕňa pripojenie vstupného portu terminálu na jednom počítači a výstupného portu na druhý, aby sa uľahčilo čítanie údajov. Škrabka obrazovky pracuje na súvislosti so starým rámcom cez Telnet a naviguje staré rozhranie, aby extrahovala správny druh údajov.

Užitočné informácie o škrabaní z webu

Pokiaľ ide o webové zošrotovanie, užitočný obsah a údaje sa bežne ukladajú vo forme jazykov XHTML a HTML. Nástroje boli vyvinuté a navrhnuté tak, aby vytiahli údaje čitateľné človekom. Nástroj na odstraňovanie údajov pracuje na získavaní základných údajov z webových stránok elektronického obchodu, ako sú Google a Amazon. Moderné formy zoškrabovania webu zahŕňajú hodnotenie dátových zdrojov pochádzajúcich zo serverov. V súčasnosti webové stránky elektronického obchodu iniciujú defenzívne algoritmy na svojich systémoch, aby zabránili nástroju na škrabanie údajov vytiahnuť údaje zo svojich stránok.

Správa o ťažbe

Dolovanie správ zahŕňa vyťahovanie údajov zo štatistík strojom čitateľných ľuďmi. Dolovanie prehľadov minimalizuje náklady na licencovanie koncových používateľov, ktoré sa vzťahujú na klientov plánujúcich podnikové zdroje. Dolovanie prehľadov spočíva v použití formátov, ako sú PDF, text a HTML.

Zoškrabovanie údajov zahŕňa zhromažďovanie rôznych foriem údajov v jednom súbore registra. Nástroj na odstraňovanie údajov pomáha obchodníkom urýchliť ich výskum a zvýšiť zapojenie používateľov. Pomocou vyhľadávania údajov vyhľadajte potenciálnych zákazníkov a získajte údaje z viacerých zdrojov pre svoj web.

mass gmail